LARARUTBILDNINGAR.SE

photo

VÄLKOMMEN TILL LÄRARUTBILDNINGAR.SE!

Är din dröm att lära ut kunskap till andra genom ett jobb som lärare? Då har du kommit rätt! Lärarutbildningar.se är en webbplats som ska förse dig med den viktigaste informationen om just lärarutbildningar och möjligheterna med yrket. Vi vill göra det enkelt för dig att ta reda på det som är mest relevant för dig och som kan hjälpa dig i ditt val.

Nedan hittar du övergripande information om vad som ingår i lärarutbildningarna och vad läraryrket innebär. I menyn till vänster finns mer ingående information om utbildningarnas innehåll och inriktningar, antagning, studieformer med mera.

» Hitta lärarutbildningar
» Läs om hur det är att jobba som lärare

Studera till lärare

Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolor. Längden på utbildningarna varierar mellan tre och fem och ett halvt år beroende på inriktning. Oftast ges lärarutbildningar vid olika skolor, så kallad campus, men delar av dem kan också ges på distans.

Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina istället för, som tidigare, en gemensam. Första året läser man dock gemensamt så kallad ”utbildningsvetenskaplig kärna” vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter detta block följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning du sedan väljer.

Lärarutbildningens fyra examina:

 • Förskollärarutbildning  
 • Grundlärarutbildning
 • Ämneslärarutbildning
 • Yrkeslärarutbildning

  VIKTIGT: Du som påbörjade din lärarutbildning före den 1 juli 2011 har rätt att få en examen enligt de gamla bestämmelserna fram till och med utgången av juni 2018.

  För att få undervisa krävs från och med 1 juli 2011 en särskild lärarlegitimation för att få undervisa. För mer information besök Skolverkets hemsida.

  Fördjupning inom lärarutbildningar

  Utöver ovanstående examina finns också speciallärarexamina, specialpedagogexamina och folkhögskollärarexamina. För att få studera till speciallärare och specialpedagog krävs uppnådd lärarexamen. Du som vill bli folkhögskollärare behöver inte ha lärarexamen sedan tidigare men däremot fördjupade ämneskunskaper eller för yrket relevant arbetslivserfarenhet.

  Du som vill fördjupa eller bredda din kompetens kan också specialisera dig i vissa ämnen, läsa nya ämnen, utbilda dig till rektor eller studera på magister-, master- och forskarnivå.


  lärarutbildning, lärarprogram, lärare, förskollärare, grundlärare, ämneslärare