LARARUTBILDNINGAR.SE

photo

Läraryrket – viktigt och varierande

En lärare arbetar med ungas och vuxnas lärande i exempelvis förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor, studieförbund, vuxenutbildningar, folkhögskolor, språkskolor och högskolor. Det är ett mycket viktigt yrke där man skapar engagemang och förutsättningar för människors lärande.

Förutom undervisning så skapar en lärare uppgifter, rättar prov, sätter betyg med mera. Yrket innebär även mycket planeringsarbete och deltagande i planerings- och elevvårdskonferenser.

Att jobba som lärare är självständigt och utvecklande och man kan jobba som exempelvis klassföreståndare, mentor, speciallärare, studieledare med mera. Det innebär mycket handledning och utvecklingssamtal med elever, och för dem som jobbar med barn och unga även föräldramöten, kontakter med skolsyster/skolläkare, kurator och andra inom området skola.

Gemensamt för läraryrket är att läraren oftast har ganska fria händer när det gäller att lägga upp arbetet, men måste samtidigt följa de mål som anges i läroplanen.


Edvin Janelöv tog sin lärarexamen 2005 och jobbar nu som gymnasielärare."
Varje dag känner jag att jag gör något som är viktigt"


Namn:
Edvin Janelöv
Yrke: Gymnasielärare
Bor: Göteborg
Undervisar i: Samhällskunskap och psykologi

Edvin Janelöv är 30 år och pluggade till gymnasielärare med inriktning samhällskunskap och psykologi. Jobbet som lärare beskriver han som kreativt, variationsrikt och socialt, men framförallt meningsfullt.

– Varje dag känner jag att jag gör något som är viktigt, säger Edvin, som jobbar på ett gymnasium i Borås.

Edvin, som jobbar som gymnasielärare i Borås, har cirka 220 elever i sin undervisning och är klassföreståndare åt 15 av dem. Förutom undervisning i ämnena samhällskunskap och psykologi är planering och efterarbete av lektioner är en självklar del av jobbet.

– Det kan vara enskild planering men det är lika ofta planering tillsammans med andra lärare, ibland i samma ämne ibland över ämnesgränserna, säger Edvin.

En annan stor del av arbetet som lärare går ut på är att sköta klassföreståndarskapet. Det gäller att se till att eleverna når sina mål och för det krävs både strategier och åtgärder.

– Det handlar det om att ha koll på att eleverna är i skolan, att de mår bra och trivs, och det kräver allt från föräldrakontakter, utvecklingssamtal till beställning av specialpedagogiska utredningar och kontakt med CSN, säger Edvin.

Eftersom Edvin är huvudlärare i samhällskunskap och psykologi på skolan där han jobbar så har han ansvar för att leda olika typer av möten och planeringstillfällen för övriga lärare som undervisar i samma ämnen.

– Det innebär att jag har en hel del kontakt med externa föreläsare och organisationer, säger Edvin som poängterar att det är en del av arbetet som gör läraryrket så roligt och varierande.

Utöver detta så ingår Edvin även i en grupp på skolan som provar ut nya IT-verktyg som ska användas på skolan.

– Det medför att jag även ger andra lärare stöd i att arbeta med IT. Förra veckan höll jag till exempel i en inspirationsföreläsning för övrig personal, säger Edvin.

– Det absolut bästa med att jobba som lärare är att det är så otroligt kreativt, variationsrikt och socialt. Och att varje dag känna att man gör något viktigt, det är en skön känsla, avslutar Edvin.


Anna Öman valde mellan att bli journalist eller lärare.”Jag valde mellan att bli lärare eller journalist”


Namn:
Anna Öman
Yrke: Gymnasielärare
Bor: Göteborg
Undervisar i: Svenska, mediekommunikation och textkommunikation

Anna Öman är 30 år och jobbar som gymnasielärare i Göteborg. För henne stod valet av yrke mellan journalist och lärare. Efter att hon funderat mycket på vad hon egentligen ville göra på jobbet så föll valet till slut på läraryrket.

– Jag ville jobba med människor, jag gillar att bestämma, att vara kreativ, social och jag har ett stort intresse av mina ämnen, säger Anna.

Intresset för journalistik tog hon istället med sig in i jobbet som lärare.

– Nu undervisar jag ju bland annat om journalistik, så det är bra! säger Anna och är nöjd med sin kompromiss.

Att jobba som gymnasielärare beskriver hon som både utmanande och roligt. Det gäller att hela tiden konstruera uppgifter och hitta på nya sätt att nå målen i kurserna hon undervisar i.

– Därför var VFU:n på lärarutbildningen väldigt betydelsefull för mig innan jag började arbeta som lärare själv, berättar Anna.

Anna älskar att jobba som gymnasielärare.

– Det roligaste med att vara lärare är responsen från eleverna och utmaningen att få dem att vilja!


jobba som lärare, lärarutbildning, studera till lärare, lärarprogrammet