LARARUTBILDNINGAR.SE

photo

Ämneslärarprogrammet, 270-330 hp (4,5-5,5 år)

Du som vill jobba som lärare på högstadium eller gymnasium studerar till ämneslärare. Under utbildningen får du möjlighet till ämnesfördjupning i ämnen som du sedan undervisar inom. Som lärare på högstadium eller gymnasium får du chansen att undervisa i ämnen på ett djupare plan och du är med och förbereder eleverna inför vuxenlivet.

Om ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet är en av de fyra lärarexamina som finns inom lärarutbildningarna och har två valbara inriktningar. Förutom inriktning så väljer du även två eller tre ämnen att fördjupa dig inom. Utbudet av dessa ämnen varierar från skola till skola. Gemensamt för alla lärarutbildningar är studier i utbildningsvetenskaplig kärna samt VFU (verksamhetsförlagd utbildning) om 60 hp respektive 30 hp.

Ämneslärarutbildningens två inriktningar:

 • Inriktning mot åk 7-9
 • Inriktning mot gymnasiet

Inriktning mot åk 7-9, 270 hp

Denna lärarutbildning sträcker sig över fyra och ett halvt år och är för dig som vill jobba med ungdomar i åldern 13-15 år. För att bli behörig lärare ska du ha tre ämnen i din inriktning. Dessa ämnen är de samma som du sedan kommer undervisa inom. Examensarbetet skriver du inom ett av dessa tre ämnen, vilket då blir ditt huvudämne. Det behöver dock inte vara detsamma som ditt ingångsämne. Utbudet av ämnen att fördjupa sig inom varierar vid olika skolor.

Inriktning mot gymnasiet, 300-330 hp

Du som vill bli behörig lärare för gymnasieskola och vuxenutbildning studerar mellan fem och fem och ett halvt år. I utbildningen ska du ha två ämnen i din inriktning, vilka du sedan kommer undervisa inom. Ditt examensarbete skriver du sedan inom ett av dessa två ämnen och det blir då blir ditt huvudämne. Huvudämnet behöver inte vara samma ämne som det du läser först. Utbudet av ämnen att fördjupa sig inom varierar vid olika skolor.

Edvin Janelöv, gymnasielärare: "Varje dag känner jag att jag gör något viktigt"


Anna Öman, gymnasielärare: "Jag valde mellan att bli lärare eller journalist"

Utbildningsvetenskaplig kärna är gemensam för alla lärarutbildningar och innehåller:

 • betygssättning och bedömning
 • utveckling och lärande
 • läroplansteori
 • sociala relationer
 • allmändidaktik
 • sociala relationer
 • konflikthantering
 • ledarskap

Studier utomlands

Många lärarutbildningar har ett internationellt nätverk vilket gör att du som student kan studera delar av din utbildning utomlands. Möjligheterna för utlandsstudier inom lärarutbildningarna ser naturligtvis olika ut för oliks skolor, så ta reda på vad din skola kan erbjuda.

Behörighet

Kraven varierar beroende på inriktning. Extrakrav ställs för examen mot svenska, samhällskunskap och vissa praktisk-estetiska ämnen.

Examen

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ämneslärare, lärarutbildnigar, ämneslärarprogrammet, ämneslärare, lärare