LARARUTBILDNINGAR.SE

photo

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (1,5 år)

Du som vill undervisa i yrkesinriktade ämnen som exempelvis bygg, el eller omvårdnad kan studera till yrkeslärare. Utbildningen leder till en yrkeslärarexamen och omfattar 90 hp, eller tre terminer. Du som redan nu arbetar som yrkeslärare men saknar yrkeslärarexamen behöver endast studera två terminer.

Yrkeslärarprogrammet består av utbildningsvetenskaplig kärna, det vill säga generella lärarkunskaper, samt VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att få studera till yrkeslärare så måste du tidigare förutom grundläggande behörighet även ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper eller eftergymnasial utbildning inomämnet du vill undervisa i. Kunskapskriterierna varierar beroende på vilket yrkeslärarprogram du väljer.

Utbildningsvetenskaplig kärna är gemensam för alla lärarutbildningar och innehåller:

  • betygssättning och bedömning
  • utveckling och lärande
  • läroplansteori
  • sociala relationer
  • allmändidaktik
  • sociala relationer
  • konflikthantering
  • ledarskap


Undrar du hur det är att jobba som lärare? Läs mer här


Lärarutbildningar, yrkeslärarprogrammet, yrkeslärare, lärare